ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 ต.ค. 2569
2 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 พ.ย. 2562
3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ก.พ. 2562
5 มาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2562
6 ประกาศขายตลอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
19 ธ.ค. 2561
7 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ธ.ค. 2561
8 แผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 พ.ย. 2561
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 พ.ย. 2561
10 คู่มือสำหรับประชาชน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13