ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
577
17 ม.ค. 2560
82 ประชาสัมพันธ์ภาษี ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
20 ธ.ค. 2559
83 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องการแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
631
11 ต.ค. 2559
84 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.เชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
04 ก.ค. 2559
85 การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
04 ม.ค. 2559
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด( ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
645
06 พ.ย. 2558
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
570
22 ต.ค. 2558
88 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
23 ก.ย. 2558
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
603
03 ก.ย. 2558
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17