ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
12 ธ.ค. 2562
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
28 พ.ย. 2562
33 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
25 พ.ย. 2562
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
548
08 พ.ย. 2562
35 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
459
04 ต.ค. 2562
36 การทบทวนภารกิจ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
27 ก.ค. 2562
37 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
26 ก.ค. 2562
38 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
08 ก.ค. 2562
39 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
26 เม.ย. 2562
40 ประกาศกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17