ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
23 ม.ค. 2561
62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
18 ม.ค. 2561
63 ประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
03 ม.ค. 2561
64 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
27 ต.ค. 2560
65 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
06 ต.ค. 2560
66 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
502
05 ต.ค. 2560
67 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
03 ต.ค. 2560
68 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง ผลการประเมินตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
20 ก.ย. 2560
69 เชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
506
23 ก.ค. 2560
70 ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
23 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17