ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
851
08 พ.ย. 2553
132 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
795
25 ต.ค. 2553
133 ประวัติภูมิปัญญาชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
829
27 ก.ย. 2553
134 ประวัติภูมิปัญญาชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
786
27 ก.ย. 2553
135 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
849
06 ก.ค. 2553
136 ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
22 ม.ค. 2553
137 อบต.เชียรใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
1456
21 ม.ค. 2553
138 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1063
14 ก.ย. 2552
139 ประชาสัมพันธ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1101
20 ส.ค. 2552
140 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.เชียรใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1088
18 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17