ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
25 พ.ค. 2558
102 ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
08 ม.ค. 2558
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
653
19 ธ.ค. 2557
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
670
03 ธ.ค. 2557
105 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
03 ธ.ค. 2557
106 งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
596
27 พ.ย. 2557
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
699
13 พ.ย. 2557
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
662
30 ก.ย. 2557
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียร ดาวน์โหลดเอกสาร
651
26 ก.ย. 2557
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
19 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17