ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เจตจำนงการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
482
02 ต.ค. 2561
52 ระบบการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
30 ก.ย. 2561
53 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
30 ส.ค. 2561
54 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
01 ส.ค. 2561
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
27 มิ.ย. 2561
56 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 2 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
30 พ.ค. 2561
57 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
445
04 พ.ค. 2561
58 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
545
20 ก.พ. 2561
59 กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ปี 61 และสมัยสามัญสมัยแรก ปี 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
13 ก.พ. 2561
60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
08 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17