ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
551
08 ก.พ. 2562
42 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
25 ม.ค. 2562
43 มาตรฐานการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
04 ม.ค. 2562
44 ประกาศขายตลอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
19 ธ.ค. 2561
45 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
03 ธ.ค. 2561
46 แผนป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
490
30 พ.ย. 2561
47 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
469
01 พ.ย. 2561
48 คู่มือสำหรับประชาชน(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
08 ต.ค. 2561
49 ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
03 ต.ค. 2561
50 จดหมายข่าวการชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17