ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
485
07 ต.ค. 2563
22 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง รายชื้อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
835
19 ส.ค. 2563
23 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
466
18 ส.ค. 2563
24 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
452
13 ส.ค. 2563
25 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาทะเบียนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
505
16 เม.ย. 2563
26 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
10 เม.ย. 2563
27 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
503
30 มี.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
462
24 ม.ค. 2563
29 ประกาศ อบต.เชียรใหญ่ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
467
27 ธ.ค. 2562
30 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
556
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17