ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
26 ส.ค. 2557
112 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
15 ก.ค. 2557
113 รายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
09 ม.ค. 2557
114 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
08 ม.ค. 2557
115 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
24 ต.ค. 2556
116 งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
24 ต.ค. 2556
117 รายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
10 ต.ค. 2556
118 รายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
10 ก.ค. 2556
119 รายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
05 เม.ย. 2556
120 รายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการที่กระทำไปแล้ว ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
13 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17