ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การทบทวนภารกิจ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ปี ๒๕๖๒
  รายละเอียด : การทบทวนภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 449 คน