กระดานเสวนา
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช รับสมัครแล้ววันนี้ นักศึกษาใหม่ทั่วประเทศ ระด


วิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช รับสมัครแล้ววันนี้ 0839292026 อ.วรนุช
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. และ ก.พ.
ปริญญาตรี จบเป็นบัณฑิตได้ ภายใน 3 ปี

ปริญญาโท จบเป็นมหาบัณฑิตได้ ภายใน 1 ปี

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 6 สาขา

คณะบริหารศาสตร์ (ก.พ.รับรอง)
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (จำนวน 129 หน่วยกิต)
: บช.บ.
: Bachelor of Business Accounting
: B.Acc

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จำวนวน 120 หน่วยกิต)
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: Bachelor of Bosiness Administration (Business Computer)
: B.B.A. (Business Computer)

สาขาวิชาการจัดการ (จำนวน 120 หน่วยกิต)
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
: บธ.บ.(การจัดการ)
: Bachelor of Business Administration (Management)
: B.B.A.(Management)
คณะสาธารณะสุขศาสตร์ (จำนวน 130 หน่วยกิต)
(กรมส่งเสริมสุขภาพฯ รับรอง) รับ ม.6 สายวิทย์ – คณิต
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุข)
: วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
: Bachelor of Sciences
: B.Sc. (Public Health)


คณะรัฐศาสตร์(ก.พ.รับรอง)
ชื่อปริญญา :รัฐศาสตรบัณฑิต(การปกครองท้องถิ่น) (จำนวน 120 หน่วยกิต)
: ร.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
: Bachelor of Political Science
(Local Politics and Governments)
: B.Pol.Sci.(Local Politics and Governments)

คณะนิติศาสตร์ (เนติบัณทิตยสภา และ สภาทนายความรับรอง)
ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต (จำนวน 136 หน่วยกิต)
: น.บ.
: Bachelor of Laws
: LL.B.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
· ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัยและจริยธรรม
· ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


หลักฐานการสมัคร
ใบสมัครที่กรอกครบสมบูรณ์ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด (รับใบสมัคร ฟรี อ.วรนุช 0839292026)(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ )
หลักฐานการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 6 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 4 รูป
บัญชีธนาคารกรุงไทย 4 ฉบับ

กรณี ขอเงิน+++้ กยศ.
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ำ) 4 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ) 4 ฉบับ
4. บัตรประชาชนพ่อและแม่อย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรข้าราชการระดับซี 5 ขึ้นไป หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนัน 1 ฉบับ (ผู้รับรองรายได้ของครอบครัว)

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
· มีทุนให้+++้ยืมของรัฐบาล (กยศ.) ให้+++้ยืมเพื่อการศึกษาตลอด ระยะเวลา 3 ปี
· มีค่าครองชีพให้เดือนละ 2,200 บาท (โอนเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน) กยศ.
· ทุนการศึกษาแรกเข้าฟรี 2,000 บาท
· หนังสือเรียน
· เสื้อแจ๊กเก็ต 1 ตัว
· เสื้อกีฬาสี 1 ตัว
· บัตรนักศึกษา
· เข็มขัด / หัวเข็มขัด / กระดุม / เข็มกลัด / เนคไท
· ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
เรียน วันพุธ – ศุกร์ (แผน A) และ วัน เสาร์ – อาทิตย์ (แผน B)


บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
ปริญญาโท ( รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา )

- สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


- ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเหมาจ่ายรวม 98,500 บาท สามารถผ่อนชำระได้ 5 งวด

- ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี


(เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)


- เรียนแบบรายวิชา 1 เดือน 1 วิชา หลักสูตรใหม่ 36 หน่วยกิต


เรียนแบบบล็อคคอร์ส 1 เดือน 1 วิชาการเรียนการสอน


หลักสูตรใหม่ 36 หน่วย

เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

มาตรฐานแห่งคณาจารย์ชั้นนำของประเทศ ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และปริญญาเอก นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากทุกวงการ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

วิธีการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อาจารย์ วรนุช 0839292026

อ.วรนุช ส่งเมล์ถึง อ.วรนุช 223.207.26.18 [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 11:49 น. ]

Warning: fopen(./data/158.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/chianyai/domains/chianyai.go.th/public_html/webboard/view.php on line 119 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chianyai/domains/chianyai.go.th/public_html/webboard/view.php on line 120 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chianyai/domains/chianyai.go.th/public_html/webboard/view.php on line 121 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chianyai/domains/chianyai.go.th/public_html/webboard/view.php on line 122 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/chianyai/domains/chianyai.go.th/public_html/webboard/view.php on line 123
 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ