ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกลบหลุม-บ่อถนนสายเศรษฐกิจ จุดเริ่มต้นจากถนนคอนกรีตสายประสานมิตรสิ้นสุดคลองสังโฆ 2 หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
23 มิ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกลบหลุม-บ่อถนนสายเศรษฐกิจ จุดเริ่มต้นบ้านนายสุทิน สิ้นสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล ดาวน์โหลดเอกสาร
303
23 มิ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกลบหลุม-บ่อถนนสายคลองหวายลิง จุดเริ่มต้นถนนลาดยางสายเชียรเขา-ป่าระกำ สิ้นสุดนานายห้วน หมู่ที่ 4 บ้านหัวป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
281
23 มิ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกลบหลุม-บ่อถนนสายเศรษฐกิจ จุดเริ่มต้นจากสะพานหนองดือเล หมู่ที่ 7 จดถนนสายบ้านบางเลียบ หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
23 มิ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกลบหลุม-บ่อถนนภายใน หมู่ที่ 10 บ้านคลองแดน ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 มิ.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางเลียบ 1 จากถนน นศ 3005 จดเขตตำบลไสหมาก ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านบางเลียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
18 มิ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศจากถนนดอนโพธิ์ออกจดคลองสังโฆ หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
18 มิ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายภควัม จากถนนทางหลวงชนบท (นศ 3005) จด ถนนสายหนองดือเล ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 มิ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 10 บ้านเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 มิ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
284
15 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57