ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 ก.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองดือเล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 ก.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเชียรใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
23 ก.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ก.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ก.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบางพระ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเพิง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53