ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2562
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัย ที่ 4 ปี 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 453 คน