ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 448 คน