กิจกรรม : โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในตำบลเชียรใหญ่ ปี 2555

คุณเกรียงศักดิ์ สุขใหม่ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.เชียรใหญ่กล่าวรายงานโครงการ

นายประสาสน์ ศรีเจริญ นายก อบต.เชียรใหญ่ กล่าวเปิดงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

คุณศัุกดา ศังกรนิติ ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.เชียรใหญ่ เป็นวิทยากร

คุณศักดิ์ดา ศักกรนิติ ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.เชียรใหญ่ เป็นวิทยากร

คุณศักดิ์ดา ศักกรนิติ ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.เชียรใหญ่ เป็นวิทยากร

เจ้าหน้าที่ อบต.เชียรใหญ่

เจ้าหน้าที่ อบต.เชียรใหญ่

คุณนิรมล สุขใหม่ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียรใหญ่ เป็นวิทยากร

คุณนิรมล สุขใหม่ พยาบาลวิชาชีพ รพ.เชียรใหญ่ เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมล้างมือร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมล้างมือร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมล้างมือร่วมกัน

เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการ
รายละเอียด :
    โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในตำบลเชียรใหญ่ ปี 2555 โดย อบต.เชียรใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียรใหญ่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555    อ่าน 530 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**